• Cambio idioma Español
  • Canvi idioma Català
  • Change language English
  • Italiano
  • +34 973 283 752

  • |
  • +34 655 602 281

1
ENE

Esborrany: Ordre Ministerial sobre Fitxes toxicològiques

El Ministeri de Justícia entén que presenta una dificultat per a la indústria el compliment de l'Ordre JUS/992/2015 referent a la notificació dels productes a l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses (INTCF) abans de l'1 de juny de 2017.

 

Per aquest motiu i tenint en compte la menor incidència dels productes d'ús industrial en l'atenció prestada per el Servei d'Informació Toxicológica del INTCF, s'està avaluant aquesta situación.

 

En quant el Ministeri de Justícia publiqui la corresponent Ordre veurem l'abast real d'aquests cambios.

 

Per a més informació pot consultar la noticia completa aquí