• Cambio idioma Español
  • Canvi idioma Català
  • Change language English
  • Italiano
  • +34 973 283 752

  • |
  • +34 655 602 281

1
ENE

Decret de gestió de les dejeccions ramaderes

El Govern de la Generalitat de Catalunya inicia el tràmit final per la aprovació i entrada en vigor del Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes.

 

L’objectiu d’aquesta nova normativa es asegurar la qualitat de les aigües subterrànies i dels sòls, mantenint la viabilitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes.

 

També existirá un règim sancionador en cas de que no es faci una gestió correcta. Aquest règim acompanyarà el Decret.

 

Entre els diferents requeriments del nou Decret, es buscarà garantitzar la traçabilitat del transport. Si la parcel·la a fertilitzar és a més de 10km (al cap de dos anys després de la publicació serán 5 km), o si es tracta d’una empresa de serveis, s’haurà de garantir que els equips de transport de dejeccions estiguin equipats amb un GPS per a ser geolocalitzats i portar la traçabilitat de les aplicación de dejeccions ramaderes.

 

Per obtener més información podeu consultar la noticia completa al següent link.