• Cambio idioma Español
  • Canvi idioma Català
  • Change language English
  • Italiano
  • +34 973 283 752

  • |
  • +34 655 602 281

6
SEP

FEDNA

FEDNA (Fundació Espanyola per al Desenvolupament de la Nutrició Animal) és una fundació docent sense ànim de lucre creada per diverses persones de l'àmbit universitari i del sector industrial privat.

FEDNA organitza anualment un congrés en el qual s'exposen diversos aspectes relacionats amb els últims progresos en nutrició i alimentació animal. Aquest esdeveniment reuneix 300-400 assistents representants del sector de l'alimentació animal amb la finalitat d'exposar al sector de pinsos que hi ha de nou en la nutrició i com aplicar aquests nous coneixements a nivell pràctic. Aquest congrés se celebrarà els dies 7 i 8 de novembre a l'Auditori Fundación Pablo VI de Madrid.

Aquest any, Agrifood AT és una de les empreses patrocinadores del XXXV Curs d'Especialització FEDNA.