• Cambio idioma Español
  • Canvi idioma Català
  • Change language English
  • Italiano
  • +34 973 283 752

  • |
  • +34 655 602 281

1
ENE

Feed planner

Solució innovadora que permet la previsió, programació, validació i gestió de comandes de pinso i la gestió dels seus integracions controlant el creixement dels seus animals, consum de pinso i prediccions de sortida.

Aquesta solució tecnològica és fàcilment configurable i genera automàticament comandes de pinso de forma predictiva, que el granger ha de validar perquè de forma automàtica li arribi a la fàbrica de pinso seu ordre de producció.

A l'treballar de forma predictiva segons les necessitats dels seus animals s'aconsegueix planificar la fabricació de pinsos a curt, mitjà i llarg termini, anticipar-se a les necessitats de matèries primeres i tenir informació de la previsió de l'creixement i sortida dels animals.

Disposa de moltes altres funcionalitats com a control i ajust de les entrades d'animals, geo-posicionament de granges i sitges, integració amb sensors, reajustament de comandes segons festius, traçabilitat dels lliuraments de pinso ...