• Cambio idioma Español
 • Canvi idioma Català
 • Change language English
 • Italiano
 • +34 973 283 752

 • |
 • +34 655 602 281

EASILY FIND THE SOLUTION TO YOUR NEEDS

BY AREA OF ACTIVITY
 • CLOUD SOLUTIONS
 • PREDICTIVE SYSTEMS
 • BUSINESS INTELLIGENCE
 • OPTIMIZATION
 • PRODUCTIVE PROCESSES ANALYSIS
 • INTERNET OF THINGS
 • SYSTEM INTEGRATIONS

"THE BEST CHOICE FOR A SMART PERFOMANCE."

Sensorització per a Control de Stocks

*Sensorització per a Control de Stocks*

Agrifood Alternative Technologies

Sensorització de sitges per a controlar stocks desubicats i disposar d'una traçabilidad real.

Projecte de sistemes, unint en una mateixa solució una part de hardware de qualitat amb un desenvolupament de software a mesura de cada casuïstica. Oferint control d'stock desubicado i traçabilidad real.

DESCRIPTION

Agrifood A.T presenta una solució en la qual s'enllaça el millor dels dispositius hardware de lectures de nivell en entorns pulverulents, un desenvolupament a mesura de les sol·licituds que planteja el client i l'experiència de Agrifood AT amb anys d'innovació tecnològica en el sector. S'ofereix una plataforma fiable, àgil i flexible de control d'stock desubicat i traçabilidad real. La plataforma pot integrar-se amb altres sistemes ja existents, com pot ser el ERP, Feed Planner, sistemes de fabricació, control logístic, etc. En definitiva, si desitja conèixer l'stock de les seves sitges desubicades, d'una forma centralitzada, àgil i còmoda, aquest és el seu producte.

FEATURES

Els projectes de sensorización de sitges aporten els següents beneficis:

- Conèixer de forma ràpida i còmoda els stocks desubicats.
- Traçabilidad real de càrregues i descàrregues de les sitges, pes i volum traslladat en cada operació.
- Capacitat d'integrar-se amb altres sistemes de l'estructura empresarial. Logística, ERP, fabrica, etc.
- Gestió total de les consolidacions, moviments de pinso / MP, en definitiva.


POSICIONING

Una plataforma de captació de nivells de productes continguts en sitges desubicades, és beneficiosa tant per a petites com grans estructures. D'una banda, podem conèixer de forma ràpida i precisa el contingut de qualsevol emmagatzematge, tant en granja com en fàbrica. D'altra banda, ens ofereix la capacitat de conèixer l'estat de l'stock de grans xarxes d'emmagatzematge distribuït, creant regles d'alertes sobre els stocks, gestió intel·ligent, etc. Per tant, pot adaptar-se tant en cooperatives, integradores, gestors de MP, intermediaris i empreses de logística.


RELATED