• Cambio idioma Español
 • Canvi idioma Català
 • Change language English
 • Italiano
 • +34 973 283 752

 • |
 • +34 655 602 281

EASILY FIND THE SOLUTION TO YOUR NEEDS

BY AREA OF ACTIVITY
 • CLOUD SOLUTIONS
 • PREDICTIVE SYSTEMS
 • BUSINESS INTELLIGENCE
 • OPTIMIZATION
 • PRODUCTIVE PROCESSES ANALYSIS
 • INTERNET OF THINGS
 • SYSTEM INTEGRATIONS

"THE BEST CHOICE FOR A SMART PERFOMANCE."

Atlantis Smart Manure

*Atlantis Smart Manure*

Agrifood Alternative Technologies

Vertical de gestió del transport i distribució de dejeccions ramaderes

Solució per a la gestió de la traçabilidad del transport de dejeccions ramaderes, georeferenciació sobre SIGPAC i integració amb sistemes de la Generalitat de Catalunya.

DESCRIPTION

Atlantis SmartManure parteix de Atlantis Fleet i la seva experiència en el geoposicionamient de vehicles per al seu control i optimització de processos. En aquest projecte es cobreixen les necessitats actuals per la normativa de Catalunya, que obliga al registre de les dejeccions ramaderes de forma telemàtica a una eina de control per supervisar el correcte desfet de les dejeccions i evitar problemes mediambientals. Gràcies a les funcionalitats d'aquesta solució tecnològica s'aconsegueix controlar les distàncies correctes a les quals s'apliquen les dejeccions, quantitats de nitrogen i fòsfor per evitar contaminacions i control i gestió de recursos tenint registrada la quantitat i tipus de dejeccions aplicades per parcel·la. També permet la generació automàtica del Llibre de gestió de dejeccions ramaderes i permet el compliment de la normativa vigent de dejeccions ramaderes.

FEATURES

Atlantis SmartManure té les següents funcionalitats:

- Traçabilidad real mitjançant GPS embarcat en els vehicles.
- Georeferenciació de parcel·les a través de SIGPAC.
- Compliment de la normativa vigent gràcies a l'enllaç automàtic amb la plataforma telemàtica de la Generalitat de Catalunya.
- Generació automàtica del "Llibre de Gestió de les Dejeccions Ramaderes".
- Gestió de l'estructura de granges i parcel·les i previsió de la producció de dejeccions per granja.
- Enllaç amb sistemes de comptabilitat ERP.
- Control de nivells de Nitrogen i Fòsfor aplicats en parcel·la.
- Generació de partes de treball per vehicles.

Booklet solución (PDF)


POSICIONING

Aquesta solució integrada permet que tant les empreses petites com les grans integradores i cooperatives puguin gestionar el transport i distribució de les seves dejeccions ramaderes per poder complir la normativa actual i portar un correcte control del seu maneig. Això estalvia temps al granger a l'hora de generar el Llibre de gestió de dejeccions ramaderes, permet el compliment de la norma GENCAT i ajuda a la integradora a obtenir informes i albarans generats automàticament per a la gestió d'aquestes dejeccions.


RELATED