• Cambio idioma Español
 • Canvi idioma Català
 • Change language English
 • Italiano
 • +34 973 283 752

 • |
 • +34 655 602 281

EASILY FIND THE SOLUTION TO YOUR NEEDS

BY AREA OF ACTIVITY
 • CLOUD SOLUTIONS
 • PREDICTIVE SYSTEMS
 • BUSINESS INTELLIGENCE
 • OPTIMIZATION
 • PRODUCTIVE PROCESSES ANALYSIS
 • INTERNET OF THINGS
 • SYSTEM INTEGRATIONS

"THE BEST CHOICE FOR A SMART PERFOMANCE."

Solucions Cloud i Apps

*Solucions Cloud i Apps*

Agrifood Alternative Technologies

Enfoca la teva visió amb Agrifood AT Cloud Solutions

La gamma de solucions Cloud que ofereix Agrifood li facilitarà l'accés i maneig de les seves dades des d'on vostè ho necessiti.

DESCRIPTION

Agrifood A.T. distribueix els següents productes Cloud i App:

- Microsoft Dynamics 365: Aquest producte resulta perfecte per idear campanyes de màrqueting focalitzades a clients potencials i permet la generació i control de diferents oportunitats de venda de producte. Les seves possibilitats són àmplies i permeten una gestió de correcta de la seva base de dades de clients, tant actuals com a potencials.

- Porphyrio Smart Farm Assistant: Aquest producte permet el control del seu conjunt de granges de producció aviari, així com la ràpida actuació sobre els paràmetres de producció en disposar d'un sistema intel·ligent i rpedictivo d'alarmes. Recopila la informació de producció de les seves granges i resulta de gran importància per a una visió general però alhora detallada del seu conjunt d'explotacions.

Dins dels productes que Agrifood A.T. distribueix es troben tres que la própia empresa ha desenvolupat conjuntament amb Caedis Solutions. Aquests són els següents:

- Feed Planner: Solució innovadora que permet la predicció i planificació de futures comandes de pinso, tenint en compte les necessitats del conjunt d'animals que formin part de la seva cooperativa o integradora. Permet planificar la fabricació, estalviar costos i temps i tenir un control de tota la seva organització productiva.

- Formula Integration: Eina innovadora que interactua amb Brill® Formulation i proporciona una útil informació sobre la producció. Permet la connexió amb usu base de dades de Brill® Formulation per obtenir el llistat de fórmules en producció amb un detallat resum nutricional i d'ingredients.

- Purchase Assistant: Solució tecnològica que interactua amb Brill® Formulation permetent la simulació d'escenaris de producció i consum de matèries primeres. Aquestes simulacions permeten detectar punts de risc en la presa de decisions en el procés de producció i compra.

FEATURES

Cada producte té les seves funcionalitats però comparteixen una mateixa idea; poder accedir a les seves dades mitjançant diversos dispositius i des d'on vostè ho necessiti.

Si desitja més informació sobre una solució en concret, pot revisar-les en Relacionats.


POSICIONING

El nostre catàleg de solucions Cloud cobreix les necessitats de diferents grups d'empreses, com pot ser d'integradores per poder preveure i gestionar comandes de pinsos, fàbriques de pinso i additius que vulguin revisar i administrar les seves fórmules de producció i granges d'aus sensorizadas per a la captació de dades i indicadors de producció.


RELATED