• Cambio idioma Español
 • Canvi idioma Català
 • Change language English
 • Italiano
 • +34 973 283 752

 • |
 • +34 655 602 281

EASILY FIND THE SOLUTION TO YOUR NEEDS

BY AREA OF ACTIVITY
 • CLOUD SOLUTIONS
 • PREDICTIVE SYSTEMS
 • BUSINESS INTELLIGENCE
 • OPTIMIZATION
 • PRODUCTIVE PROCESSES ANALYSIS
 • INTERNET OF THINGS
 • SYSTEM INTEGRATIONS

"THE BEST CHOICE FOR A SMART PERFOMANCE."

Multi Site Reporting

*Multi Site Reporting*

Agrifood Alternative Technologies

Sistema de gestió integrada de la producció porcina

Multi Site Reporting és una eina de consolidació de dades eficaç per tenir un control exhaustiu de la producció i maneig de tot el seu conjunt de granges. Aquesta solució tecnològica permet l'anàlisi i comparació de les dades tècniques i productives de totes les granges de la seva empresa i consolidar aquestes dades de totes les seves granges en un mateix accés. Podrà accedir a les seves dades des de qualsevol part amb internet, permetent obtenir informes i gràfiques per portar un control des d'oficina de l'estat d'un gran nombre d'explotacions.

DESCRIPTION

Multi Site Reporting és una eina de consolidació de dades eficaç per tenir un control exhaustiu de la producció i maneig de tot el seu conjunt de granges. Aquesta solució tecnològica permet l'anàlisi i comparació de les dades tècniques i productives de totes les granges de la seva empresa i consolidar aquestes dades de totes les seves granges en un mateix accés. Podrà accedir a les seves dades des de qualsevol part amb internet, permetent obtenir informes i gràfiques per portar un control des d'oficina de l'estat d'un gran nombre d'explotacions.

La seva flexibilitat en la configuració permet que aquests informes siguin configurats a mesura utilitzant fins a 150 indicadors de producció. Els informes es poden enviar automàticament periòdicament, permetent establir una periodicitat d'enviament per portar un correcte control de les seves granges. Els grangers poden rebre informes personalitzats anònims sobre la seva producció respecte a altres usuaris i els gestors o veterinaris podran controlar la totalitat de les granges des de l'oficina. 

MSR es vincula amb facilitat amb els programes de Agrovision de gestió porcina (FARM, FARM Everywhere i PIGMANAGER). Això permet l'actualització contínua de les dades tècniques de producció al MSR i la seva possible exportació en formats compatibles amb sistemes de gestió administratives i ERP.

FEATURES

Multi Site Reporting gaudeix de les següents funcionalitats:


- Consolidaciónde dades en un sol accés. 
- Generació d'informes personalizables. 
- Automatització d'enviaments d'informes als diferents usuaris. 
- Flexibilitat en la configuració d'informes utilitzant fins a 150 indicadors tècnics. 
- Distinció de granges per les seves característiques de granja.


POSICIONING

Multi Site Reporting és la solució clau en el sector porcí per a l'anàlisi de resultats i avaluació de l'eficiència de les seves explotacions. Permet obtenir els resultats tècnics i de producció d'un gran nombre de granges i desde la seva integradora analitzar-los en conjunt i comparar-los per veure diferències entre les seves granges. D'aquesta manera, els tècnics de producció de la integradora poden detectar diferències entre les granges i solucionar-les per augmentar la producció, així com poden generar informes periòdics de control i de producció de forma ràpida i senzilla accedint a les dades mitjançant connexió a internet.


RELATED