• Cambio idioma Español
 • Canvi idioma Català
 • Change language English
 • Italiano
 • +34 973 283 752

 • |
 • +34 655 602 281

EASILY FIND THE SOLUTION TO YOUR NEEDS

BY AREA OF ACTIVITY
 • CLOUD SOLUTIONS
 • PREDICTIVE SYSTEMS
 • BUSINESS INTELLIGENCE
 • OPTIMIZATION
 • PRODUCTIVE PROCESSES ANALYSIS
 • INTERNET OF THINGS
 • SYSTEM INTEGRATIONS

"THE BEST CHOICE FOR A SMART PERFOMANCE."

Brill® Formulation Multiblend

*Brill® Formulation Multiblend*

Agrifood Alternative Technologies

Solució dissenyada específicament per a la multiformulació i optimització de pinsos composts

Aquesta solució garanteix la formulació a mínim cost més ràpida, completa i versàtil del mercat. Dissenyat específicament per a la formulació de pinsos composts, cobrint totes les necessitats que es poden plantejar en aquest àrea, tant des del punt de vista tècnic, com des del punt de vista econòmic. Permet la multiformulación de diverses fórmules per a l'obtenció d'un resultat global.

DESCRIPTION

A diferència de Brill® Formulation, el pack Brill® Formulation Multiblend permet analitzar alhora un gran conjunt de fórmules per trobar una solució global òptima en termes econòmics i de producció.
La multiformulación és una eina de decisió per a la producció i compres, que proporciona la capacitat d'optimitzar a mínim cost totes les fórmules definides per l'usuari en un grup de manera simultània, tenint en compte les necessitats de producció.

Aquest mètode d'optimització proporciona una eina molt potent per distribuir de manera òptima les matèries primeres escasses o sobrants i per obtenir solucions als diferents problemes de subministrament que puguin esdevenir. La multiformulación és l'instrument més eficaç per donar la solució òptima a la formulació d'una fàbrica o un grup de fàbriques tenint en compte les situacions reals respecte a les existències de matèries primeres (ingredients) i diferents preus de les mateixes. 

Es poden modificar diversos paràmetres sent recalculado el resultat global obtingut d'una manera automàtica i d'acord als nous valors establerts.

FEATURES

A part de les funcionalitats disponibles en Brill® Formulation, s'afegeixen les relacionades amb la multiformulación:

- Optimització i obtenció d'un resultat global per a totes les fórmules.
- Resultats fórmula per fórmula, ingredients i nutrients.
- Parametrització de preus o inclusions d'ingredients realitzades per al resultat total de la multiformulación o per als resultats parcials fórmula per fórmula.


POSICIONING

Brill® Formulation Multiblend resulta imprescindible per a empreses productores de pinsos i additius que vulguin optimitzar la producció de diverses fórmules alhora. Gràcies al seu procés d'optimització, aconsegueix que els nutricionistes de l'empresa aconsegueixin un aliment saludable i nutricionalment òptim i els responsables de compres de les matèries primeres puguin estalviar en la compra de matèries primeres o puguin treballar conjuntament amb els nutricionistes per negociar preus de matèries primeres interessants per a la producció de les seves fórmules.


RELATED