• Cambio idioma Español
 • Canvi idioma Català
 • Change language English
 • Italiano
 • +34 973 283 752

 • |
 • +34 655 602 281

Solution specialists for compound feeds and animal production

BY AREA OF ACTIVITY
 • CLOUD SOLUTIONS
 • PREDICTIVE SYSTEMS
 • BUSINESS INTELLIGENCE
 • OPTIMIZATION
 • PRODUCTIVE PROCESSES ANALYSIS
 • INTERNET OF THINGS
 • SYSTEM INTEGRATIONS

Digital transformation for the agrifood sector

Feed Delivery

*Feed Delivery*

Agrifood Alternative Technologies

Solució innovadora que permet la monitorització i traçabilitat de les entregues de pinso

Feed Delivery permet la monitorització i traçabilitat de les entregues de pinso directament als silos per a un control immediat i visible mitjançant app i Cloud

DESCRIPTION

Feed Delivery permet un control i seguiment des de la sortida de la comanda fins a la correcta entrega. Al vincular els albarans d'entrega de pinso a una sitja específica, es confirmen les comandes en fer les entregues (mitjançant la app o gràcies a la lectura de xips NFC en els silos). Després d'aquestes accions es pot assegurar la traçabilidad i correcte lliurament del producte. Feed Delivery també està pensat per treballar sense cap contratemps en entorns sense cobertura, guardant tota la informació sobre entregues i moviments per poder ser enviada al Cloud automáticament un cop recuperada la connexió. D'aquesta forma s'aconsegueix que tant des de gerència com a transport es pugui portar un control i traçabilitat de les entregues participant en el procés també el transportista i el granger.

FEATURES

Feed Delivery gaudeix de les següents funcionalitats:

- Informatització del procés per al seu control i correcte ús.
- Organització dels diferents departaments de l'empresa.
- Recepció al moment de quantitats carregades i descarregades.
- Gestió àgil d'incidències i dels viatges dels transportistes.
- Capacitat de registre automàtic in situ amb l'ús de xips NFC al silo.
- Adaptat a condicions de camp i amb possibilitat de treballar online/offline
- Integració amb altres sistemes (ERP, Feed Planner, ...)

Feed Delivery Booklet (PDF)


POSICIONING

Feed Delivery aporta la traçabilitat i la forma de gestionar en una solució app i Cloud que els lliuraments de comandes de pinso s'han realitzat correctament i en quines quantitats. Si les sitges estan identificades amb xips únics NFC, es pot fer la lectura d'aquests xips per assegurar el correcte lliurament del pinso en aquesta sitja concreta. Per part del Transportista permet la fàcil recepció dels albarans amb entregues a realitzar i la forma que es registrin correctament aquests lliuraments. Logística pot fer juntament amb Administració la preparació de rutes de lliurament amb els seus albarans. També això permet poder tenir tota la traçabilitat informatitzable per a ser integrada amb el seu ERP o amb altres solucions d'Agrifood com Feed Planner.


RELATED