• Cambio idioma Español
 • Canvi idioma Català
 • Change language English
 • Italiano
 • +34 973 283 752

 • |
 • +34 655 602 281

EASILY FIND THE SOLUTION TO YOUR NEEDS

BY AREA OF ACTIVITY
 • CLOUD SOLUTIONS
 • PREDICTIVE SYSTEMS
 • BUSINESS INTELLIGENCE
 • OPTIMIZATION
 • PRODUCTIVE PROCESSES ANALYSIS
 • INTERNET OF THINGS
 • SYSTEM INTEGRATIONS

"THE BEST CHOICE FOR A SMART PERFOMANCE."

FARM EVERYWHERE

*FARM EVERYWHERE*

Agrifood Alternative Technologies

Solució tecnològica per a la introducció i acces a les seves dades de granja desde múltiples localitzacions

FARM Everywhere cobreix la necessitat de deslocalizar les seves dades per a fer-les accessibles desde qualsevol lloc amb connexió a internet.

DESCRIPTION

FARM Everywhere és una eina tecnològica que permet centralitzar les dades de totes les seves granges per poder accedir-hi desde internet i quan vulgui. Això permet tenir accés tant en granja per a que el granjer introdueixi les dades de producció de la seva granja com els veterinaris en l'oficina per poder revisar la producció i extreure informes sense haver de desplaçar-se a la granja. La informació de la seva explotació està disponible al moment una vegada introduïda a FARM Everywhere. 

Les dades de les seves granges s'emmagatzemen en el Sevidor de Agrovision i queden protegides de qualsevol problema que pugui tenir l'ordinador de granja. No és necessària la realització de còpies de seguretat manuals i les actualitzacions dels programes per a un màxim rendiment s'apliquen de forma automàtica. Aquesta eina funciona perfectament en ordinadors més antics en requerir menys recursos i té una òptima protecció a virus i pèrdues de dades.

FEATURES

FARM Everywhere manté totes les funcionalitats de FARM però amb els següents extres:

- Accés 24/7 per escriptori remot des d'on es requereixi mitjançant connexió a internet. 
- Possibilitat de maneig de més d'una granja canviant l'usuari d'accés.
- Dades emmagatzemades en el segur servidor de Agrovision. 
- Actualitzacions del programa automàtiques.


POSICIONING

FARM Everywhere permet el control i accés de les seves granges mitjançant connexió a internet, centralitzar les dades i permetent la visualització d'aquestes des de qualsevol part. Aquest producte resulta perfecte en cas de tenir internet en granja i voler accedir a les dades al moment tant des de granja com des d'oficina. En el cas de que vosté estigui integrat, els tècnics i veterinaris poden accedir directament a les seves dades de producció desde oficina per assesorar-lo i portar un seguiment de la seva producció.


RELATED