• Cambio idioma Español
 • Canvi idioma Català
 • Change language English
 • Italiano
 • +34 973 283 752

 • |
 • +34 655 602 281

EASILY FIND THE SOLUTION TO YOUR NEEDS

BY AREA OF ACTIVITY
 • CLOUD SOLUTIONS
 • PREDICTIVE SYSTEMS
 • BUSINESS INTELLIGENCE
 • OPTIMIZATION
 • PRODUCTIVE PROCESSES ANALYSIS
 • INTERNET OF THINGS
 • SYSTEM INTEGRATIONS

"THE BEST CHOICE FOR A SMART PERFOMANCE."

Brill® Formulation

*Brill® Formulation *

Agrifood Alternative Technologies

Solució dissenyada específicament per a la formulació i optimització de pinsos composts

Aquesta solució garanteix la formulació a mínim cost més ràpida, completa i versàtil del mercat. Dissenyat específicament per a la formulació de pinsos composts, cobrint totes les necessitats que es poden plantejar en aquest àrea, tant des del punt de vista tècnic, com des del punt de vista econòmic.

DESCRIPTION

Brill® Formulation permet gestionar de forma fàcil i pràctica totes les dades necessàries per a la formulació a nivell de nutrients, ingredients, equacions, especificacions de fórmules, fórmules emmagatzemades i preus. Permet formular grups de fórmules i emetre informes tant de les dades existents com de les formules optimitzades. Aquests informes són personalizables per l'usuari i poden emprar-se com a fulles de fàbrica, resums de dades o anàlisis comparatives.

El punt fort de Brill® Formulation és l'optimització del preu de la fórmula tenint en compte els preus i restriccions aplicades a la fórmula. 
Una de les seves funcionalitats més reconegudes permet la formulació interactiva d'una fórmula. Es poden visualitzar els ingredients inclosos en la fórmula, els ingredients rebutjats, el valor nutricional de la formula, la sensibilitat dels ingredients i nutrients limitants, els preus d'interès dels ingredients. Es poden variar els mínims i màxims dels ingredients i nutrients així com els preus dels ingredients reformulant la fórmula automàticament, mostrant-me el sistema el resultat anterior i l'actual amb les seves diferències. Des d'aquesta pantalla, es poden realitzar anàlisis paramètriques dels preus i dels màxims i mínims tant dels ingredients com dels nutrients, editar els ingredients amb els seus valors nutricionals i variar-los. Posteriorment es poden guardar els preus, ingredients amb els seus nous valors, les especificacions i les fórmules optimitzades en els seus mòduls corresponents. 

Els programes Multiusuaris, permeten treballar en xarxa a temps real. Qualsevol modificació introduïda al programa aquesta disponible al moment per a la resta dels usuaris. També es poden configurar diferents nivells de seguretat de manera que cada usuari sol pugui accedir a aquelles parts del programa predefinides.

FEATURES

Brill® Formulation gaudeix de les següents funcionalitats: 

- Importació-Exportació a diferents formats.
- Equacions de nutrients per calcular funcions complexes
- Combinacions d'ingredients en premixes.
- Històric de Fórmules per mantenir un control d'ingredients i preus anteriors.
- Multiformulación en produccions de més d'una fórmula alhora.
- Parametritzacions per fer anàlisis de preus.
- Funcionalitat Multiprecios. Multiformulación Multifábricas. 
- Optimizador de sitges per emmagatzemar matèria primera
- Formulació en Substància Seca. 

Entre moltes més funcionalitats depenent de les seves necessitats com a empresa.


POSICIONING

Brill® Formulation resulta imprescindible per a empreses productores de pinsos i additius. Gràcies al seu procés d'optimització, aconsegueix que els nutricionistes de l'empresa aconsegueixin un aliment saludable i nutricionalment òptim i els responsables de compres de les matèries primeres puguin estalviar en la compra de matèries primeres o puguin treballar conjuntament amb els nutricionistes per negociar preus de matèries primeres interessants per a la producció de les seves fórmules.


RELATED